وب سایت رسمی دکترمرتضی جوادی

پروتز چانه و گونه

بیمارانی که دچار عقب رفتگی چانه و فک تحتانی میباشند و استاتیک صورت بهم خورده ، که حتی با بهبود بینی ممکن است  هنوز هم صورت در نیمرخ زیبا نشان داده نشود بنابراین میتوان از پروتز چانه استفاده نمود که بدون بیهوشی از زیر لب پائین با برش یک سانتیمتری گذاشته شده وهیچ گونه عارضه ای ندارد. همینطور پروتز گونه که به همین صورت از زیر لب فوقانی گذاشته می شود.

فقط در موارد بسیار نادر ممکن است پروتز حساسیت بدهد که آن موقع ضروری است پروتز خارج گردد.

عمل پروتز مخصوصآ چانه بسیار بسیار موثر بوده و فوق العاده صورت را مخصوصآ در نیمروخ زیبا نشان خواهد داد.