وب سایت رسمی دکترمرتضی جوادی

جراحی های دهان، حلق، حنجره، گردن

عملهایی برای ضایعات خوش خیم و بدخیم انجام میشود.

ابتدا معاینه سرپائی ، سی تی اسکن و معاینه حنجره و حلق با دستگاه اندویژن انجام میگردد و بعد از ان اندیکاسیون عمل جراحی گذاشته خواهد شد.