وب سایت رسمی دکترمرتضی جوادی

جراحی های درمانی بینی (انحراف سپتوم بینی ، پولیپ بینی و .....)

این جراحی ها از داخل بینی با و بدون بیهوشی می توان انجام داد و فقط 48 ساعت داخل بینی با نوعی اسفنج پوشیده شده (بدون گذاشتن فیتیله پارچه ای) و بعد از 48 ساعت اسفنج خارج می شود .
عمل های نواحی بینی وسینوس و همچنین ضایعات قارچی (با تجارب 22 ساله) با کمترین عوارض بسیارعالی انجام خواهد شد.

مراحل جراحی به میزان ضایعه و نوع تومور بستگی دارد.