وب سایت رسمی دکترمرتضی جوادی

جراحی های سینوس ها (عفونت ها، قارچ ها، تومورها، کیست ها و.....)

عمل بینی وسینوسها شامل اعمال :

  1. سینوزیت های مزمن   و یا پولیپ ها که به درمان طبی جواب نداده داشته باشند. باانجام عکس و اندوسکوپی تشخیصی در مطب به وسیله سیستم اندویژن تشخیص داده میشود واندیکاسیون عمل جراحی گذاشته می شود.
  2. سرطانهای خوش خیم و بد خیم ناحیه بینی، سینوسها، جسم خارجی و.... که باروش اندوسکوپیک انجام میگردد. که در این روش تمام مراحل عمل از داخل بینی انجام می گردد و هیچ نوع برش یا بخیه ای زده نمی شود و بیمار بعدازظهر مرخص می گردد و عوارضی هم ندارد.