وب سایت رسمی دکترمرتضی جوادی

جراحی زیبایی لاله گوش

عمل زیبائی لاله گوش مانند جلو آمدن لاله گوش که به طور سرپائی بدون بیهوشی عمومی و از پشت گوش انجام میگردد و چند ساعت بعد بیمار مرخص خواهد شد.